Mikulov na mapě - klikněte pro seznam portálů 250 vybraných měst České republiky
Portál Mikulov
Domů - Portál MikulovKontaktyVytisknoutMapa stránek
Hledat
v sekci
HLEDAT
Vítá Vás informační portál města Mikulova, součást celorepublikového projektu portalymest.cz!

Úvodní stránka > Tipy na výlet

Upozornění

Tyto stránky vyžadují povolený JavaScript. Pokud chcete využívat všech možností, které projekt portalymest.cz nabízí, doporučujeme JavaScript zapnout.

Tipy na výlet

Oblast: město | okres | kraj | celá ČR | v okruhu
Stránka: 1 | 2
Nalezeno: 45 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25
přetažením ikony nastavíte vaši pozici na mapě

Galerie: Mikulov
Mikulov
Galerie: Mikulov
Mikulov
Galerie: Mikulov
Mikulov
1

Mikulov

Městečko Mikulov vypadá jako kulisa k romantickému příběhu o princezně a chudém rolníkovi. Monstrózní barokní zámek v kontrastu s prostými zelenavými lány vinic vytváří „turistický ráj“. Bude se tu líbit celé rodině. Tatínek popije vínko v jednom z příjemných sklípků, mamka se zasní v elegantně upravených prostorách zámku a děti vyběhnou na nedaleký Svatý kopeček. Není to moc vysoko a zdálky připomíná spíš než horu lysého dědka s čepicí. Tou „čepicí“ je kostel sv. Šebestiána.

Mikulovské náměstí se svažuje k Dietrichštejnské hrobce z poloviny 19. století. Je obklopeno několika restauracem...

http://www.mikulov.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: CHKO Pálava
CHKO Pálava
Galerie: CHKO Pálava
CHKO Pálava
Galerie: CHKO Pálava
CHKO Pálava
Galerie: CHKO Pálava
CHKO Pálava
Galerie: CHKO Pálava
CHKO Pálava
Galerie: CHKO Pálava
CHKO Pálava
2

CHKO Pálava

Je skoro zázrak, že se tu těch třiaosmdesát čtverečních metrů krásné přírody zachovalo. Vápencová skaliska, rozlehlé louky a teplé podnebí, to vše lákalo lidi do Pavlovských vrchů odnepaměti. O tom, že zdejší „zemi spálenou sluncem“ milovali už pralidi, svědčí pozůstatky ohnišť, skladiště mamutích kostí a především světoznámá Věstonická Venuše. Autora sošky jistě ani ve snu nenapadlo, že se výsledek jeho kratochvilných her stane národní památkou, převáženou pod ochranou ozbrojených policistů. Ani že se ji za pár tisíců let pokusí tolik lidí zfalšovat.

Po pralidech přišli Římané, Slované ...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV, NÁMĚSTÍ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Galerie: Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Galerie: Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Galerie: Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Národní přírodní rezervace Křivé jezero
3

Národní přírodní rezervace Křivé jezero

Rezervace o rozloze 123,97 ha se rozkládá v pravobřežní část Dyjsko-moravské nivy mezi řekou Dyjí a Mlýnským náhonem jižně od Nových Mlýnů a 2 km východně od Milovic, v katastrálním území obcí Milovice a Nové Mlýny. Její nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 163 m – 165 m. Byla vyhlášena v roce 1973 za účelem ochrany zachovalé části nivy s přirozeným charakterem říčního koryta, s porosty tvrdého a měkkého luhu, lužními loukami, periodickými tůněmi a odříznutým meandrem řeky Dyje. Je to také význačné hnízdiště ptactva. Rezervace je součástí mezinárodně významného mokřadu podle Ramsarské úmlu...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Galerie: Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Galerie: Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Galerie: Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
A

Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence

NPR Krumlovsko – rokytenské slepence (vyhlášená 2005) tvoří komplex lesních porostů s vtroušenými plochami stepní, lesostepní a skalní vegetace půl kilometru východně od Moravského Krumlova. Její rozloha je 86,58 ha a nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 220 m – 336 m. Území je chráněno kvůli unikátním rostlinným a živočišným společenstvům, která jsou vázána na geomorfologicky a mikroklimaticky velmi zajímavý a členitý útvar údolí říčky Rokytné.

Území spadá do Rokytenské pahorkatiny. Jedná se o pahorkatinu prořezanou hlubokým údolím Rokytné se zaklesnutými meandry. Reliéf je velice člen...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Galerie: Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Galerie: Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Galerie: Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Galerie: Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Galerie: Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
B

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky

NPR Lednické rybníky (vyhlášena 1988) je soustava rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský v nivě potoka Včelínku mezi Sedlcem a Lednicí a Zámeckého rybníka v nivě řeky Dyje u Lednice. Rozloha NPR je 552,5 ha, průměrná nadmořská výška je 160 m – 175 m. Hlavním důvodem ochrany je význam soustavy rybníků jako jedné z nejvýznamnějších ornitologických lokalit na území ČR, hnízdiště a tahová zastávky řady druhů ptáků.

Horninové podloží tvoří flyš ždánické jednotky, miocénní sedimenty a v menší míře také pliocénní štěrky a písky. Půdní pokryv pobřežního pásu rybníků tvoří především fluv...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Galerie: Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Galerie: Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Galerie: Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
C

Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby

Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby (vyhlášena 1956) je rozsáhlý komplex stepních svahů s přilehlými lesními porosty 1 km s. od železniční zastávky v Pouzdřanech. Hlavním důvodem ochrany jsou významné lokality stepní flóry a vegetace s navazujícím komplexem teplomilných doubrav a dubohabřin panonského typu.

Rezervace leží na v., j. a z. úbočí Pouzdřanského kopce a na části náhorní plošiny na jeho temeni. Horninové podloží tvoří paleogenní jílovce a pískovce flyšového pásma. V z. části území vystupují horniny pouzdřanské jednotky, ve v. části jednotky ždánické. Povrch je ...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Galerie: Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Galerie: Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Galerie: Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Národní přírodní rezervace Ranšpurk
D

Národní přírodní rezervace Ranšpurk

NPR Ranšpurk (vyhlášena 1949) tvoří část lužního lesa asi 5,5 km j. od Lanžhota. Rozloha NPR je 19,20 ha s průměrnou nadmořskou výškou 152 m – 153 m. Důvodem ochrany území je zbytek hospodářskou činností málo ovlivněného (pralesovitého) porostu lužního lesa v oblasti soutoku Moravy a Dyje, které je také využíváno jako modelové území lesnického výzkumu.

Rezervace se nachází v údolní nivě řek Moravy a Dyje. V jejím podloží jsou sedimenty Vídeňské pánve; nad nimi jsou uloženy fluviální štěrky, na nichž leží písčité povodňové hlíny. Mrtvá ramena vyplňují organické sedimenty. Místy vystupují...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Galerie: Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Galerie: Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Galerie: Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Galerie: Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
E

Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen

Chráněné území zahrnuje bradlo Stolové (též Tabulové) hory (458,5 m n. m.) v Pavlovských vrších západně od Klentnice. Hlavní část území byla vyhlášena v roce 1951, v roce 2000 k ní byla administrativně připojena sousední přírodní rezervace Růžový vrch a přírodní památka Kočičí kámen, nacházející se na jih od Stolové hory. V současnosti má chráněné území plochu 109,06 ha a rozkládá se v katastrálních územích Bavory, Perná a Klentnice v nadmořské výšce 293m – 459 m. Motivem ochrany jsou skalní společenstva suchých trávníků na vápencovém podkladě s bohatou teplomilnou flórou a faunou.

Výraz...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Sirotčí Hrad
Sirotčí Hrad
Galerie: Sirotčí Hrad
Sirotčí Hrad
Galerie: Sirotčí Hrad
Sirotčí Hrad
Galerie: Sirotčí Hrad
Sirotčí Hrad
F

Sirotčí Hrad

Hrad založil rytíř Siegfried Orfanus Waise na počátku 14. století. Waisové (v překladu Sirotci), jejichž rodové jméno stojí i v názvu hradu, byli větví švábského rodu Wehingenů, která sídlila na tvrzi v nedalekém Nejdku. Smrtí Siegfrieda roku 1305 rod Waisů vymřel a hrad se tudíž stal královským majetkem a spolu s nedalekými Děvičkami, patřil ke královským pohraničním pevnostem.

Tenkrát prý měl rakouský vévoda Fridrich spory s králem Václavem I. a tak, když si kasteláni obou pohraničních hradů společné vyjeli na lov, Fridrich je zajal a mučením se je snažil přinutit, aby rozkázali posád...

http://www.breclav.info/

KLENTNICE
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Jeskyně Na Turoldu
Jeskyně Na Turoldu
Galerie: Jeskyně Na Turoldu
Jeskyně Na Turoldu
Galerie: Jeskyně Na Turoldu
Jeskyně Na Turoldu
Galerie: Jeskyně Na Turoldu
Jeskyně Na Turoldu
G

Jeskyně Na Turoldu

Jeskyně se nachází v přírodní rezervaci vrchu Turold, v obci Mikulov. Nabízí složitý systém chodeb, z nichž je 300 metrů od roku 2004 zpřístupněno veřejnosti. Krápníková výzdoba se tu téměř nenachází. V hloubce 37 metrů se nachází 8 metrů hluboké jezero.

Průzkum jeskyně byl zahájen v září roku 1951. Během dvou let byly objeveny: Stará síň, Balvanitý dóm, Krápníková síň (dnes již Stará krápníková síň), Netopýří dóm, Jezerní dóm, Bílá síň a Krystalická síň.

Po malých úpravách byla jeskyně v letech 1959 - 1967 přístupná veřejnosti. V této době činila celková délka známých chodeb 470 metr...

http://www.caves.cz/cz/jeskyne/jeskyne-na-turoldu/

MIKULOV, U LOMU
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Mikulov
Mikulov
Galerie: Mikulov
Mikulov
Galerie: Mikulov
Mikulov
Galerie: Mikulov
Mikulov
Galerie: Mikulov
Mikulov
Galerie: Mikulov
Mikulov
Galerie: Mikulov
Mikulov
Galerie: Mikulov
Mikulov
Galerie: Mikulov
Mikulov
Galerie: Mikulov
Mikulov
H

Regionální muzeum v Mikulově

Sídlem Regionálního muzea je impozantní mikulovský zámek, tyčící se nad malebným městem ležícím na cestě mezi Brnem a Vídní. Moravsko-rakouskou hranici zde střežil již středověký hrad, založený českým králem Otakarem Přemyslem I. Majitelé panství, Liechtensteinové a Dietrichsteinové, svou rezidenci postupně přestavovali dle požadavků doby až do její nynější barokní elegance.

V jeho interiérech mají návštěvníci možnost shlédnout celou řadu expozic rozdělených do čtyr okruhů a také atraktivní sezónní výstavy. Okruh historický prezentuje dějiny zámku a šlechtického rodu Dietrichsteinu. Mod...

http://www.rmm.cz/

MIKULOV, ZÁMEK
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Vinohradnictví a vinařství
Vinohradnictví a vinařství
Galerie: Vinohradnictví a vinařství
Vinohradnictví a vinařství
Galerie: Vinohradnictví a vinařství
Vinohradnictví a vinařství
Galerie: Vinohradnictví a vinařství
Vinohradnictví a vinařství
I

Vinohradnictví a vinařství

Nová vinařská expozice Regionálního muzea v Mikulově má nyní tři části. Je to především Zámecký sklep s největší raritou muzea - obřím vinným sudem z roku 1643, potom „Tradiční vinařství na Moravě” a nakonec galerie historických vřetenových lisů. Podařilo se tak vytvořit ucelenou expozici o tradičním vinařství, která je umístěna v historických interiérech a všechny prostory jsou propojeny tématicky, koncepčně i prostorově.

V roce 2000 byla otevřena první část nové vinařské expozice - „Tradiční vinařství na Moravě”. Návštěvník je informován o historii pěstování révy vinné, výroby vína a j...

http://www.rmm.cz/

MIKULOV, ZÁMEK
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Regionální muzeum v Mikulově
Římané a Germáni v kraji pod Pálavou
Galerie: Regionální muzeum v Mikulově
Římané a Germáni v kraji pod Pálavou
Galerie: Regionální muzeum v Mikulově
Římané a Germáni v kraji pod Pálavou
J

Expozice - Římané a Germáni v kraji pod Pálavou

Expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, umístěná ve veřejnosti dosud nepřístupných sklepních prostorách zámku, přibližuje prostřednictvím archeologických nálezů život na Moravě v prvních staletích našeho letopočtu.

Její první část představuje kulturu Římanů, kterou ilustrují výrobky římskoprovinciálních dílen. Nechybí ani ukázky předmětů, které jsou spojeny s pobytem římských legií na našem území. Součástí expozice je také rekonstrukce podpodlažního vytápění - hypokausta. Ve druhé části jsou prezentovány nálezy, které dokumentují kulturu místního obyvatelstva v době římské na naše...

http://www.rmm.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Expozice RMM - Od gotiky po empír
Expozice RMM - Od gotiky po empír
Galerie: Expozice RMM - Od gotiky po empír
Expozice RMM - Od gotiky po empír
Galerie: Expozice RMM - Od gotiky po empír
Expozice RMM - Od gotiky po empír
K

Expozice - Od gotiky po empír

Expozice, připravená v roce 1997 Moravskou galerií v Brně z jejích sbírek pro výstavní prostory Regionálního muzea v Mikulovském zámku. Záměrem tvůrců bylo prostřednictvím nejhodnotnějších a nejzajímavějších muzejních exponátů představit vývoj životního stylu od gotiky po počátek 19. století.

Na rozdíl od klasických zámeckých instalací, jejichž cílem je vytvořit iluzi úplného zámeckého interiéru, jedná se o muzejní pojetí, vyzdvihující jednotlivé umělecké předměty, charakterizující výtvarný sloh dané doby.

Slohové rozpětí expozice se váže k historii zámku (od gotického hradu přes re...

http://www.rmm.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Expozice RMM - Zámecká knihovna
Expozice RMM - Zámecká knihovna
Galerie: Expozice RMM - Zámecká knihovna
Expozice RMM - Zámecká knihovna
Galerie: Expozice RMM - Zámecká knihovna
Expozice RMM - Zámecká knihovna
Galerie: Expozice RMM - Zámecká knihovna
Expozice RMM - Zámecká knihovna
L

Expozice RMM - Zámecká knihovna

Zámecká knihovna patří k nejvýznamnějším dochovaným celkům na mikulovském zámku, který nebyl zničen požárem v roce 1945 a až na menší změny si zachoval podobu z 18. století. Nachází se v barokní budově, sevřené dvěma gotickými věžemi, při vstupu do zámeckého areálu. Její historické prostory tvoří tzv. studovna a velký knihovní sál. Zde je v původních barokních skříních z 1. poloviny 18. století uloženo přes 11 000 svazků knih dietrichsteinské knihovny a další svazky ze šlechtických knihoven z Jaroslavic, Moravských Budějovic a Plavče.

Základ knihovny položil Adam z Dietrichsteina (1527 ...

http://www.rmm.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Expozice RMM - Wenz Gröll
Expozice RMM - Wenz Gröll
Galerie: Expozice RMM - Wenz Gröll
Expozice RMM - Wenz Gröll
M

Expozice - Wenz Gröll

Wenz Gröll se narodil 2. 8. 1889 v Bavorech, navštěvoval gymnázium v Mikulově. V letech 1909 - 1913 vystudoval ve Vídni Vysokou školu užitých umění (Hochschule für angewandte Kunst). Od roku 1919 do roku 1951 působil jako učitel kreslení ve Vídní, kde 8. 11. 1969 zemřel.

Vrcholné období jeho tvorby leží ve dvacátých letech, v období zajetí krajinou dětství. „Bavory”, „Rodičovský dům v Bavorech”, „Cesty mezi poli k Mikulovu do školy”, „Pálava”, „Období šesti prázdninových dnů v Klentnici”, „V domě rodičů své ženy”.

V roce 1994 vnučka malíře, paní Gertrude Gröll, darovala soubor obrazů ...

http://www.rmm.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Galerie: Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Galerie: Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Galerie: Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
N

Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok

NPR Cahnov – Soutok (vyhlášena 1949) se nachází v údolní nivě řek Moravy a Dyje, 8 km jižně od Lanžhota. Současná rozloha NPR je 13,46 ha a průměrná nadmořská výška území je 150 m. Hlavním předmětem ochrany je biotop lužního lesa. Tento lužní les je typickou ukázkou jihomoravského lužního lesa pralesovitého charakteru. Součástí rezervace je i menší zaplavovaná louka s cennou mokřadní vegetací a faunou.

V podloží údolní nivy jsou sedimenty Vídeňské pánve, na nich jsou uloženy fluviální štěrkopísky a v nadloží písčité povodňové hlíny. Mrtvá ramena jsou vyplněna organickými sedimenty. Půdn...

http://www.palava.nature.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Děvín
Národní přírodní rezervace Děvín
Galerie: Národní přírodní rezervace Děvín
Národní přírodní rezervace Děvín
Galerie: Národní přírodní rezervace Děvín
Národní přírodní rezervace Děvín
Galerie: Národní přírodní rezervace Děvín
Národní přírodní rezervace Děvín
Galerie: Národní přírodní rezervace Děvín
Národní přírodní rezervace Děvín
O

Národní přírodní rezervace Děvín

Rezervace o rozloze 380,76 ha zaujímá severní část Pavlovských vrchů s vrcholy Děvín (554,4 m n. m.) a Kotel (též Obora; 483 m n. m.) mezi Pavlovem, Dolními Věstonicemi, Horními Věstonicemi, Pernou a Klentnicí. Území leží v nadmořské výšce 257 m – 554 m a spadá do katastrálních území Horní Věstonice, Pavlov, Perná a Klentnice. Bylo vyhlášeno v roce 1946.
Motivem ochrany jsou skalní, stepní, křovinné a lesní ekosystémy na vápencovém podkladu s mimořádně bohatou flórou a faunou; na Děvíně se projevuje inverze vegetačních stupňů; je to také významná geologická lokalita.

Rezervace zahrnuj...

http://www.palava.nature.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Galerie: Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Galerie: Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Galerie: Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
P

Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu

Do rezervace náležejí louky a mokřiny na západním břehu rybníka Nesytu v Nesytské sníženině mezi železnicí, silnicí a potokem Včelínkem severně od železniční zastávky Sedlec u Mikulova, po obou stranách chodníku k obci. Motivem ochrany jsou pozůstatky slanomilné květeny a zvířeny včetně několika zvláště chráněných druhů. Chráněné území o rozloze 6,76 ha bylo vyhlášeno v roce 1961 a leží v katastrálním území Sedlec u Mikulova v nadmořské výšce 176 m.

Geologický podklad tvoří holocenní deluviální, deluviofluviální a fluviální písčitohlinité sedimenty, které jsou obohaceny o rozpustné mine...

http://www.palava.nature.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Sušení slámového vína
Sušení slámového vína
Galerie: Sušené víno
Sušené víno
Galerie: Vinný sklep
Vinný sklep
Galerie: Vinný sklep
Vinný sklep
Galerie: Hotel
Hotel
Galerie: Foto z filmu Bobule
Pan Petr Marcinčák byl odborným poradcem při vzniku filmu, ať již ve stádiu vzniku scénáře, tak při samotném natáčení.
Galerie: Tabule
Tabule
Q

Víno Marcinčák

Víno Marcinčák je rodinné vinařství hospodařící na vlastních vinicích ležících v Mikulovské vinařské podoblasti. Produkce vinařství je zaměřena výhradně na přívlastková vína z tradičních odrůd. Jejich široký sortiment doplňují vína botrytická, ledová a slámová, která jsou vyhlášenou specialitou vinařství.

Můžete si prohlédnout výrobní technologii jak klasických, tak slámových vín, pod vedením vyškoleného someliéra absolovujete řízenou degustaci v reprezentačním sklepě a zde vás také překvapí mimořádným gastronomickým zážitkem ve stylu slow food, třeba za doprovodu cimbálové muziky. Je j...

http://www.marcincak.cz/

MIKULOV, VINAŘSKÁ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Hipoterapie
Hipoterapie
Galerie: Hipoterapie
Hipoterapie
Galerie: Hipoterapie
Hipoterapie
Galerie: Hipoterapie
Hipoterapie
Galerie: Hipoterapie
Hipoterapie
Galerie: Jezdecký oddíl
Jezdecký oddíl
Galerie: Jezdecký oddíl
Jezdecký oddíl
Galerie: Soutěž vozatajů
Soutěž vozatajů
Galerie: Soutěž vozatajů
Soutěž vozatajů
R

Stáj Havlenka - Hipoterapie

Kůň patří k nejušlechtilejším lidským pomocníkům, přátelům i léčitelům. Pozitivně působí na naše tělesné, duševní i sociální zdraví. Je vynikajícím „kamarádem“ pro postižené i zdravé. Terapie na koni je založena na neurofyziologických principech, kdy se jezdec přizpůsobuje pohybovým impulzům koně, ale bez zatížení dolních končetin. Napodobuje tím chůzový mechanismus člověka. Dochází tak k posílení ochablého zádového svalstva, napřimování páteře, snižování svalového napětí a tím k prohlubování dechu. Jízda na koni zlepšuje koordinaci pohybu, zlepšuje rovnováhu, napomáhá reedukaci chůze a pů...

http://www.jkmikulov.cz/

MIKULOV, CIHELNA
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Galerie Dietrichsteinů Mikulov
Galerie Dietrichsteinů Mikulov
Galerie: Galerie Dietrichsteinů Mikulov
Galerie Dietrichsteinů Mikulov
Galerie: Galerie Dietrichsteinů Mikulov
Galerie Dietrichsteinů Mikulov
S

Galerie Dietrichsteinů Mikulov

Galerie významného moravského šlechtického rodu, jehož někteří představitelé spoluvytvářeli evropské dějiny, prezentuje v příbězích osobností rodu historii zdejšího kraje. Dietrichsteinové udržovali svůj dvůr v Mikulově od roku 1570 do konce druhé světové války.

S jejich společenskými, politickými a hospodářskými úspěchy byl vždy svázán rozvoj či úpadek Mikulova. V expozici jsou vystaveny obrazy ze 17. - 20. století, souvislá galerie portrétů majorátních pánů a jejich dětí. Instalaci doplňují exponáty související s dějinami zámku, města a panství Mikulov. Součástí expozice je unikátní ž...

http://www.rmm.cz/czech/expozice_rmm.html

MIKULOV, ZÁMEK
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Expozice RMM - Oděv Markéty Františky Lobkowiczové, rozené Dietrichsteinové
Expozice RMM - Oděv Markéty Františky Lobkowiczové, rozené Dietrichsteinové
Galerie: Expozice RMM - Oděv Markéty Františky Lobkowiczové, rozené Dietrichsteinové
Expozice RMM - Oděv Markéty Františky Lobkowiczové, rozené Dietrichsteinové
Galerie: Expozice RMM - Oděv Markéty Františky Lobkowiczové, rozené Dietrichsteinové
Expozice RMM - Oděv Markéty Františky Lobkowiczové, rozené Dietrichsteinové
T

Expozice - oděv Markéty Františky Lobkowiczové

Fond historických oděvů na území Čech a Moravy byl obohacen o velmi významnou a mimořádně dobře dochovanou památku - oděv z rakve Markéty Františky Lobkowiczové (?1597-1617), pochované s manželem Václavem Vilémem Lobkowiczem (1592-1621) v kryptě farního kostela sv. Václava v Mikulově. Pohřební oděvy obou manželů získalo v roce 2003 Regionální muzeum v Mikulově v souvislosti s antropologickým výzkumem kosterních pozůstatků obou manželů, který provedla RNDr. Eva Drozdová. Oděv Markéty Františky konzervovala v roce 2005 akademická malířka Vendulka Otavská.

Markéta Františka, dcera moravskéh...

http://www.rmm.cz/czech/expozice_rmm.html

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Kozí hrádek
Kozí hrádek
Galerie: Kozí hrádek
Kozí hrádek
Galerie: Kozí hrádek
Kozí hrádek
U

Kozí hrádek

Kozí hrádek patří k jedné ze tří skalnatých dominant města Mikulova. Po nedávných terénních úpravách se tato lokalita stala volně přístupným odpočinkovým centrem.

Kozí hrádek se odedávna podílel na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní a tak spoluzabezpečoval náležitou ochranu.

Na vrcholu Kozího vrchu byla v 15. století vybudována dvoupatrová dělostřelecká věž s ochozem, prolomená střílnami. Vybudování této věže přispělo ke zlepšení obranné techniky Mikulova, zejména mikulovského hradu (dnešního zámku), který tímto získal velmi dobré obranné schopnosti nejen u nás, ale i ...

http://www.mikulov.cz/turistika/pamatky-a-prohlidkove-objekty/kozi-hradek/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Svatý kopeček
Svatý kopeček
Galerie: Svatý kopeček
Svatý kopeček
Galerie: Svatý kopeček
Svatý kopeček
V

Svatý kopeček Mikulov

Svatý kopeček je jednou z dalších výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na vrcholu Svatého kopečka naleznete poutní kostel sv. Šebestiána, zvonici a další sakrální stavby křížové cesty.

Svatý kopeček (363 m n. m.) je jeden z kopců Pavlovských vrchů. Bradlo z jurských vápenců má tvar oválného hřbetu s plochým vrcholem a se strmými srázy. Na Svatém kopečku se nalézá množství zákonem chráněných druhů rostlin. Proto byl již v roce 1946 vyhlášen botanickou rezervací a od roku 1...

http://www.mikulov.cz/turistika/pamatky-a-prohlidkove-objekty/svaty-kopecek/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Stránka: 1 | 2
Nalezeno: 45 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25

Facebook

Sdílejte

Sdílejte: Portály měst
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Sdílejte: Portál Mikulov
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Další portály v okolí

Rádi uvítáme

Součást celorepublikového projektu portalymest.cz!
Domů | Kontakty | Novinky | Mapa stránek | Vytisknout | Přidat do oblíbených
Copyright © 2008 - 2018 www.portalymest.cz, všechna práva vyhrazena