Mikulov na mapě - klikněte pro seznam portálů 250 vybraných měst České republiky
Portál Mikulov
Domů - Portál MikulovKontaktyVytisknoutMapa stránek
Hledat
v sekci
HLEDAT
Vítá Vás informační portál města Mikulova, součást celorepublikového projektu portalymest.cz!

Úvodní stránka > Tipy na výlet > Příroda

Upozornění

Tyto stránky vyžadují povolený JavaScript. Pokud chcete využívat všech možností, které projekt portalymest.cz nabízí, doporučujeme JavaScript zapnout.

Příroda

Oblast: město | okres | kraj | celá ČR | v okruhu
Stránka: 1
Nalezeno: 14 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25
přetažením ikony nastavíte vaši pozici na mapě

Galerie: CHKO Pálava
CHKO Pálava
Galerie: CHKO Pálava
CHKO Pálava
Galerie: CHKO Pálava
CHKO Pálava
Galerie: CHKO Pálava
CHKO Pálava
Galerie: CHKO Pálava
CHKO Pálava
Galerie: CHKO Pálava
CHKO Pálava
1

CHKO Pálava

Je skoro zázrak, že se tu těch třiaosmdesát čtverečních metrů krásné přírody zachovalo. Vápencová skaliska, rozlehlé louky a teplé podnebí, to vše lákalo lidi do Pavlovských vrchů odnepaměti. O tom, že zdejší „zemi spálenou sluncem“ milovali už pralidi, svědčí pozůstatky ohnišť, skladiště mamutích kostí a především světoznámá Věstonická Venuše. Autora sošky jistě ani ve snu nenapadlo, že se výsledek jeho kratochvilných her stane národní památkou, převáženou pod ochranou ozbrojených policistů. Ani že se ji za pár tisíců let pokusí tolik lidí zfalšovat.

Po pralidech přišli Římané, Slované ...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV, NÁMĚSTÍ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Galerie: Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Galerie: Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Galerie: Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Národní přírodní rezervace Křivé jezero
2

Národní přírodní rezervace Křivé jezero

Rezervace o rozloze 123,97 ha se rozkládá v pravobřežní část Dyjsko-moravské nivy mezi řekou Dyjí a Mlýnským náhonem jižně od Nových Mlýnů a 2 km východně od Milovic, v katastrálním území obcí Milovice a Nové Mlýny. Její nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 163 m – 165 m. Byla vyhlášena v roce 1973 za účelem ochrany zachovalé části nivy s přirozeným charakterem říčního koryta, s porosty tvrdého a měkkého luhu, lužními loukami, periodickými tůněmi a odříznutým meandrem řeky Dyje. Je to také význačné hnízdiště ptactva. Rezervace je součástí mezinárodně významného mokřadu podle Ramsarské úmlu...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Galerie: Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Galerie: Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Galerie: Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence
3

Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence

NPR Krumlovsko – rokytenské slepence (vyhlášená 2005) tvoří komplex lesních porostů s vtroušenými plochami stepní, lesostepní a skalní vegetace půl kilometru východně od Moravského Krumlova. Její rozloha je 86,58 ha a nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 220 m – 336 m. Území je chráněno kvůli unikátním rostlinným a živočišným společenstvům, která jsou vázána na geomorfologicky a mikroklimaticky velmi zajímavý a členitý útvar údolí říčky Rokytné.

Území spadá do Rokytenské pahorkatiny. Jedná se o pahorkatinu prořezanou hlubokým údolím Rokytné se zaklesnutými meandry. Reliéf je velice člen...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Galerie: Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Galerie: Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Galerie: Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Galerie: Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Galerie: Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
A

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky

NPR Lednické rybníky (vyhlášena 1988) je soustava rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský v nivě potoka Včelínku mezi Sedlcem a Lednicí a Zámeckého rybníka v nivě řeky Dyje u Lednice. Rozloha NPR je 552,5 ha, průměrná nadmořská výška je 160 m – 175 m. Hlavním důvodem ochrany je význam soustavy rybníků jako jedné z nejvýznamnějších ornitologických lokalit na území ČR, hnízdiště a tahová zastávky řady druhů ptáků.

Horninové podloží tvoří flyš ždánické jednotky, miocénní sedimenty a v menší míře také pliocénní štěrky a písky. Půdní pokryv pobřežního pásu rybníků tvoří především fluv...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Galerie: Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Galerie: Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Galerie: Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby
B

Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby

Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby (vyhlášena 1956) je rozsáhlý komplex stepních svahů s přilehlými lesními porosty 1 km s. od železniční zastávky v Pouzdřanech. Hlavním důvodem ochrany jsou významné lokality stepní flóry a vegetace s navazujícím komplexem teplomilných doubrav a dubohabřin panonského typu.

Rezervace leží na v., j. a z. úbočí Pouzdřanského kopce a na části náhorní plošiny na jeho temeni. Horninové podloží tvoří paleogenní jílovce a pískovce flyšového pásma. V z. části území vystupují horniny pouzdřanské jednotky, ve v. části jednotky ždánické. Povrch je ...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Galerie: Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Galerie: Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Galerie: Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Národní přírodní rezervace Ranšpurk
C

Národní přírodní rezervace Ranšpurk

NPR Ranšpurk (vyhlášena 1949) tvoří část lužního lesa asi 5,5 km j. od Lanžhota. Rozloha NPR je 19,20 ha s průměrnou nadmořskou výškou 152 m – 153 m. Důvodem ochrany území je zbytek hospodářskou činností málo ovlivněného (pralesovitého) porostu lužního lesa v oblasti soutoku Moravy a Dyje, které je také využíváno jako modelové území lesnického výzkumu.

Rezervace se nachází v údolní nivě řek Moravy a Dyje. V jejím podloží jsou sedimenty Vídeňské pánve; nad nimi jsou uloženy fluviální štěrky, na nichž leží písčité povodňové hlíny. Mrtvá ramena vyplňují organické sedimenty. Místy vystupují...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Galerie: Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Galerie: Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Galerie: Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Galerie: Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
D

Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen

Chráněné území zahrnuje bradlo Stolové (též Tabulové) hory (458,5 m n. m.) v Pavlovských vrších západně od Klentnice. Hlavní část území byla vyhlášena v roce 1951, v roce 2000 k ní byla administrativně připojena sousední přírodní rezervace Růžový vrch a přírodní památka Kočičí kámen, nacházející se na jih od Stolové hory. V současnosti má chráněné území plochu 109,06 ha a rozkládá se v katastrálních územích Bavory, Perná a Klentnice v nadmořské výšce 293m – 459 m. Motivem ochrany jsou skalní společenstva suchých trávníků na vápencovém podkladě s bohatou teplomilnou flórou a faunou.

Výraz...

http://www.palava.ochranaprirody.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Jeskyně Na Turoldu
Jeskyně Na Turoldu
Galerie: Jeskyně Na Turoldu
Jeskyně Na Turoldu
Galerie: Jeskyně Na Turoldu
Jeskyně Na Turoldu
Galerie: Jeskyně Na Turoldu
Jeskyně Na Turoldu
E

Jeskyně Na Turoldu

Jeskyně se nachází v přírodní rezervaci vrchu Turold, v obci Mikulov. Nabízí složitý systém chodeb, z nichž je 300 metrů od roku 2004 zpřístupněno veřejnosti. Krápníková výzdoba se tu téměř nenachází. V hloubce 37 metrů se nachází 8 metrů hluboké jezero.

Průzkum jeskyně byl zahájen v září roku 1951. Během dvou let byly objeveny: Stará síň, Balvanitý dóm, Krápníková síň (dnes již Stará krápníková síň), Netopýří dóm, Jezerní dóm, Bílá síň a Krystalická síň.

Po malých úpravách byla jeskyně v letech 1959 - 1967 přístupná veřejnosti. V této době činila celková délka známých chodeb 470 metr...

http://www.caves.cz/cz/jeskyne/jeskyne-na-turoldu/

MIKULOV, U LOMU
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Galerie: Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Galerie: Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Galerie: Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok
F

Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok

NPR Cahnov – Soutok (vyhlášena 1949) se nachází v údolní nivě řek Moravy a Dyje, 8 km jižně od Lanžhota. Současná rozloha NPR je 13,46 ha a průměrná nadmořská výška území je 150 m. Hlavním předmětem ochrany je biotop lužního lesa. Tento lužní les je typickou ukázkou jihomoravského lužního lesa pralesovitého charakteru. Součástí rezervace je i menší zaplavovaná louka s cennou mokřadní vegetací a faunou.

V podloží údolní nivy jsou sedimenty Vídeňské pánve, na nich jsou uloženy fluviální štěrkopísky a v nadloží písčité povodňové hlíny. Mrtvá ramena jsou vyplněna organickými sedimenty. Půdn...

http://www.palava.nature.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Děvín
Národní přírodní rezervace Děvín
Galerie: Národní přírodní rezervace Děvín
Národní přírodní rezervace Děvín
Galerie: Národní přírodní rezervace Děvín
Národní přírodní rezervace Děvín
Galerie: Národní přírodní rezervace Děvín
Národní přírodní rezervace Děvín
Galerie: Národní přírodní rezervace Děvín
Národní přírodní rezervace Děvín
G

Národní přírodní rezervace Děvín

Rezervace o rozloze 380,76 ha zaujímá severní část Pavlovských vrchů s vrcholy Děvín (554,4 m n. m.) a Kotel (též Obora; 483 m n. m.) mezi Pavlovem, Dolními Věstonicemi, Horními Věstonicemi, Pernou a Klentnicí. Území leží v nadmořské výšce 257 m – 554 m a spadá do katastrálních území Horní Věstonice, Pavlov, Perná a Klentnice. Bylo vyhlášeno v roce 1946.
Motivem ochrany jsou skalní, stepní, křovinné a lesní ekosystémy na vápencovém podkladu s mimořádně bohatou flórou a faunou; na Děvíně se projevuje inverze vegetačních stupňů; je to také významná geologická lokalita.

Rezervace zahrnuj...

http://www.palava.nature.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Galerie: Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Galerie: Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Galerie: Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
H

Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu

Do rezervace náležejí louky a mokřiny na západním břehu rybníka Nesytu v Nesytské sníženině mezi železnicí, silnicí a potokem Včelínkem severně od železniční zastávky Sedlec u Mikulova, po obou stranách chodníku k obci. Motivem ochrany jsou pozůstatky slanomilné květeny a zvířeny včetně několika zvláště chráněných druhů. Chráněné území o rozloze 6,76 ha bylo vyhlášeno v roce 1961 a leží v katastrálním území Sedlec u Mikulova v nadmořské výšce 176 m.

Geologický podklad tvoří holocenní deluviální, deluviofluviální a fluviální písčitohlinité sedimenty, které jsou obohaceny o rozpustné mine...

http://www.palava.nature.cz/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Svatý kopeček
Svatý kopeček
Galerie: Svatý kopeček
Svatý kopeček
Galerie: Svatý kopeček
Svatý kopeček
I

Svatý kopeček Mikulov

Svatý kopeček je jednou z dalších výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na vrcholu Svatého kopečka naleznete poutní kostel sv. Šebestiána, zvonici a další sakrální stavby křížové cesty.

Svatý kopeček (363 m n. m.) je jeden z kopců Pavlovských vrchů. Bradlo z jurských vápenců má tvar oválného hřbetu s plochým vrcholem a se strmými srázy. Na Svatém kopečku se nalézá množství zákonem chráněných druhů rostlin. Proto byl již v roce 1946 vyhlášen botanickou rezervací a od roku 1...

http://www.mikulov.cz/turistika/pamatky-a-prohlidkove-objekty/svaty-kopecek/

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Vinařské naučné stezky
Vinařské naučné stezky
Galerie: Vinařské naučné stezky
Vinařské naučné stezky
Galerie: Vinařské naučné stezky
Vinařské naučné stezky
J

Vinařské naučné stezky

Vyznavači zdravého životního stylu ocení možnost spojení degustace vína s pohybem v krásné přírodě v okolí Pálavy. Tímto malým územím prochází hned několik vinařských naučných stezek. Uvádíme pouze trasu, která vede naším regionem.

Moravská vinná stezka
Délka trasy: cca 280 km
Trasa: Drnholec • Novosedly • Nový Přerov • Dobré Pole • Březí • Mikulov • Klentnice • Pavlov • Dolní Věstonice • Strachotín • Pouzdřany • Popice
Moravská vinná stezka je páteřní trasou sítě regionálních cyklistických tras procházejících krajinou jižní Moravy a spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uhe...

http://www.mikulov.cz/turistika/vino-a-vinarstvi/vinarske-naucne-stezky/?contentId=77503

MIKULOV
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Zatopený vápencový lom v Mikulově
Zatopený vápencový lom v Mikulově
Galerie: Zatopený vápencový lom v Mikulově
Zatopený vápencový lom v Mikulově
Galerie: Zatopený vápencový lom v Mikulově
Zatopený vápencový lom v Mikulově
K

Zatopený vápencový lom v Mikulově

Zapotený vápencový lom v Mikulově nabízí možnost příjemného osvěžení v letních dnech. Díky vápenci je voda průzračně čistá, někdy krásně zbarvená do modra. K vodě je snadný přístup, jak pěšky, tak na kole. Pokud jste přijeli autem, to musíte zaparkovat před starou závorou a dojít cca 300 metrů pěšky.

U vody je pěkná, byť kamenitá pláž. Z pláže se několik metrů táhne velká mělčina, která rázem přechází ve velkou hloubku, takže záleží jen na vás, jestli smočíte pouze nohy nebo si zaplavate.

V jurských vápencích na dně lomu můžete najít i zkameněliny měkkýšů, ramenonožců a korálů.

MIKULOV, MARIÁNSKÝ MLÝN
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Stránka: 1
Nalezeno: 14 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25

Facebook

Sdílejte

Sdílejte: Portály měst
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Sdílejte: Portál Mikulov
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Další portály v okolí

Rádi uvítáme

Součást celorepublikového projektu portalymest.cz!
Domů | Kontakty | Novinky | Mapa stránek | Vytisknout | Přidat do oblíbených
Copyright © 2008 - 2018 www.portalymest.cz, všechna práva vyhrazena